DOPISI NIJZ

2. 12. 2021

Ponovno vam pišemo v imenu Civilne iniciative za strokovno obravnavo prebolelih po okužbi s SARS-CoV-2, ki vestno spremljamo trenutno dogajanje v zvezi z vsemi novimi dognanji na trenutno aktualnem področju dogajanja v zvezi s Covid epidemijo.

Veseli nas, da je naš predhodni dopis (poslan na NIJZ dne 22.11.2021) sprožil nekaj člankov v dnevnih in drugih medijih, konkretnih novinarskih vprašanj, predvsem pa več pozornosti in javnih komentarjev strokovnjakov s področja, ter da se tematika prebolevnikov končno premika v javno debato. Enak trend zaznavamo tudi iz drugih držav. Tako je dr. Ihan s svoji kolumni v Delu [1] in nekaterih drugih javnih nastopih razstrl številne dimenzije večplastnega vprašanja prebolevnikov, med ostalim potrdil že dobro znano dejstvo, da je zaščita prebolevnikov pred ponovnim težjim zbolevanjem v povprečju izredno visoka (nižja sicer pri starejših od 65 let), pa implicitno, da je pomemben aspekt pogostost ponovnih okužb prebolevnikov, ter nadalje s to povezano epidemiološko tveganje posameznika, da kuži druge ljudi. V zvezi s slednjim ugotavlja, da epidemioloških študij glede kužnosti človeka za svoje bližnje ni, kar smo v predhodnem dopisu izpostavili tudi mi, še zlasti šokirani, ker celo ameriški CDC sploh nima teh podatkov, ki so sicer izredno pomembni za ustrezno obvladovanje epidemije okužb s SARS-CoV-2. Tako je dr. Ihan v svojem razmisleku [1] izrecno izpostavil pomembnost epidemiološkega spremljanja skupine prebolevnikov, ter ob tem pogrešil jasne in obširnejše razlage evropskih in ameriških epidemiologov, ki svetujejo glede politike prepustnic, kaj storiti z opisano diskrepanco. Prav tako je k aktivaciji v zvezi s spremljanjem prebolevnikov pozval izkušene epidemiologe, saj je verjetno čas, da se oglasijo s podrobnejšimi razlagami. O imunosti prebolevnikov javno podaja dr. Ihanovim podobna strokovna stališča tudi infektolog dr. Tomažič.


[1] https://www.delo.si/mnenja/kolumne/prebolevniki/

Zavedamo se, da zadeve niso enostavne, a tudi, da se je o njih treba odkrito pogovarjati; seveda na podlagi številk in dejstev. Pri tem želimo pomagati po svojih najboljših močeh. Da bi lahko še naprej spremljali dogajanje v zvezi z vsemi novimi dognanji na trenutno aktualnem področju dogajanja v zvezi s Covid epidemijo, potrebujemo dodatne informacije, še toliko bolj zaradi izredno zanimivih in pomembnih zaključkov pred nekaj dnevi objavljene študije iz Katarja, ‘Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections’, objavljene v The New England Journal of Medicine [2]. Zanimivo pri tej študiji je že število prebolevnikov (353.326) zajetih v proučevano populacijo, ki je dokaj primerljivo s številom slovenskih prebolevnikov, z ozirom na časovni odmik od prebolelosti celo večje in zato še toliko bolj reprezentativno. Iz te skupine 353.326 prebolevnikov so v Katarju zaznali le 1.304 ponovno okuženih, kar je v deležu glede na število prebolevnikov 0,37%, le štirje so bili hospitalizirani, nihče ni bil hospitaliziran v intenzivno nego in nihče ni umrl. Ponovne okužbe so bile redke in so bile na splošno blage. Med drugimi zaključki je še zlasti pomemben ta, da je pri osebi, ki je že prebolela okužbo s SARS-CoV-2, tveganje za težji potek (t.j. hospitalizacijo) ob ponovni okužbi le približno 1 % tveganja, ki ga ima za težji potek oseba, ki predhodno še ni prebolela okužbe.


[1] https://www.delo.si/mnenja/kolumne/prebolevniki/

[2] https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2108120?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

Epidemiološko situacijo pri prebolevnikih očitno skrbno spremljajo tudi na Hrvaškem, kar je razvidno iz pripetega dopisa. Navajajo, da sledijo metodi, ki je v uporabi tudi v Veliki Britaniji. Na Hrvaškem so zaznali ponovno okužbo prebolevnikov pri 1.892 osebah iz množice 352.555 prebolevnikov, kar predstavlja zgolj 0,54%. Še en epidemiološki dokaz več, da je ponovna okužba prebolevnika izredno redka.

Na primeru Slovenije lahko iz podatkov, ki jih je konec avgusta podal NIJZ, ugotovimo, da je bil zaznani delež ponovno okuženih ob upoštevanju do takrat uradno zabeleženih 268.000 prebolevnikov in 430 ponovno okuženih, zgolj 0,16%. S podatki na 23.10.2021 in upoštevanjem najbolj konzervativnega načina upoštevanja podatkov v izračunu, t.j. število prebolevnikov na dan 23.7.2021 in vseh domnevno ponovno okuženih prebolevnikov, ki jih je bilo do 23.10.2021 skupno 1.299, lahko izračunamo delež 0,51%, kar je z daljšim časovnim odmikom še vedno izredno nizka pojavnost ponovnih okužb prebolevnikov. Ta podatek je zelo primerljiv z izračunanim na podlagi hrvaške populacije, ki zgolj še dodatno potrjuje izredno redkost ponovnih okužb prebolevnikov.

Po 1.12.2021 objavljenih podatkih NIJZ, je navedenih približno 3.600 sumov na reinfekcijo do dne 28.11.2021, kar pa kot NIJZ navaja, ne pomeni, da so se osebe s koronavirusom dejansko okužile dvakrat. »Delež oseb, ki jih vodimo kot sum na reinfekcijo, je v celoti izjemno majhen, saj predstavlja manj kot en odstotek vseh pozitivnih,« so poudarili na NIJZ [3]. Prosimo vas še za interpretacijo te navedbe: »Upoštevati je treba, da se ne ve, v kolikšni meri tiste, ki so že imeli potrjen koronavirus, ob pojavu respiratorne simptomatike ponovno testirajo v primerjavi s tistimi, pri katerih koronavirus ni bil potrjen s PCR-testom,« so dodali na NIJZ.


[3] https://www.delo.si/novice/slovenija/nijz-doslej-zabelezil-okoli-3600-sumov-na-ponovno-okuzbo/

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev in študije iz Katarja, vas z namenom podrobnejše analize slovenskih podatkov v zvezi s prebolevniki prosimo, da nam posredujete sledeče aktualizirane podatke do zadnjega dne dostopnih podatkov (zadnji nam poznani presečni datum s temi podatki, ki so bili predstavljeni javnosti, je bil 23.10.2021) [4], po predhodnih podatkih predstavljenih konec avgusta [5]:

  • število domnevno ponovno okuženih prebolevnikov,
  • število zanesljivo ponovno okuženih prebolevnikov,
  • število hospitaliziranih ponovno okuženih prebolevnikov ter podatek, ali ste za katerega od teh zanesljivo potrdili ponovno okužbo,
  • število hospitaliziranih ponovno okuženih prebolevnikov na intenzivni terapiji ter podatek, ali ste za katerega od teh zanesljivo potrdili ponovno okužbo.

[4] https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/ko-bomo-imeli-90-odstotkov-populacije-imune-se-bo-epidemija-ustavila/598843

https://www.24ur.com/novice/korona/ponovno-okuzbo-z-novim-koronavirusom-do-zdaj-zanesljivo-potrdili-pri-46-osebah.html

[5] https://n1info.si/koronavirus/za-prebolevnike-se-obeta-podaljsanje-trajanja-pct/

Predlagamo, da se ti podatki redno ažurirajo, ter poročajo javnosti, najbolje na dnevni ravni, kot je to v primeru ostalih podatkov vezanih na epidemijo.

Prav tako vas prosimo, da nam dosedanje podatke posredujete po dneh za vsako od zgoraj navedenih kategorij, da bomo na tej podlagi lahko izluščili razvoj in trend ponovnih okužb prebolevnikov.

Dodatno vas prosimo še za vse okoliščine do sedaj zabeleženih 11 primerov domnevno ponovno okuženih, ki so bili hospitalizirani v intenzivno terapijo (starost, teža in morebitne pridružene bolezni) ter podatek, če je kdo od teh umrl.

Zelo pomembna informacija je tudi, če in koliko so bili domnevno ponovno okuženi prebolevniki kužni za okolico, zato vas prosimo še za podatke glede tega. S sledenjem stikov ste verjetno imeli možnost ugotoviti, če in na koliko stikov so domnevno ponovno okuženi prenesli okužbo?

Prosimo vas še za podatek o številu cepljenih prebolevnikov, torej število vseh tistih, ki so se cepili po preboleli okužbi s SARS-CoV-2. Tudi za ta podatek vas prosimo po dneh in številu cepljenih prebolevnikov na posamezen dan. Menimo, da bi to skupino nujno morali voditi tudi ločeno za namene naknadnih epidemioloških študij, zato pričakujemo, da so ti podatki na voljo.

Ker gre za podatke, ki so informacije javnega značaja, brez navajanja kakršnihkoli osebnih podatkov, ter s tega vidika za posredovanje ne more biti nobenih zadržkov (v podobnem primeru je IP že podal odločbo [6]), hkrati pa je NIJZ javni zavod, vas v dobro stotisočev prebolevnikov in tudi ostale javnosti, torej v javnem interesu, prosimo, da nam omogočite dostop do podatkov in pojasnil v najkrajšem možnem času. Hkrati dajemo vso podporo naši epidemiološki stroki v zaupanju, da s svojim delom ta nič ne zaostaja v primerjavi s svojimi kolegi iz drugih držav, ter da že sprotno z vso strokovno skrbnostjo spremlja in raziskuje razvoj situacije s prebolevniki in nas bo o tem pričela pogosteje tudi javno obveščati, saj je to izrednega pomena za širšo javnost v Sloveniji. Z veseljem se tudi vključimo v aktivnosti na kakršenkoli način, t.j. aktivno pri obdelavi podatkov, ali pa kot prebolevniki, ki bi sodelovali v kakšni domači študiji, vse z namenom, da se upošteva resnično dejansko stanje, dejanski podatki, ter na tej podlagi ustrezna obravnava prebolevnikov v najširšem kontekstu.

Izpostaviti želimo še, da se je zbir relevantnih študij, ki smo jih navedli že v prvem dopisu, obogatil na število 135, zato vas vabimo, da se tudi z ostalimi dodatnimi seznanite – dodane so na koncu spiska na tej spletni strani:

Še zlasti pa želimo poudariti, da je tudi stroka že večkrat predlagala podaljšanje in tako ponovno tudi 1.12.2021 [7], kot so poročali na spletni strani RTV Slovenija:

Kljub temu stroka v Sloveniji poziva, da se status prebolevnikov podaljša, je spomnila Beovič: “Če bi to uvedli samo v Sloveniji, bi to pomenilo, da bi imeli dve vrsti covidnih potrdil: ena za prehod meje in druga za “notranje” opravke, kar je dodatno delo za nekatere. Ampak meni še vedno ni jasno, zakaj se to ne zgodi, ker so ljudje, ki so preboleli, gotovo zaščiteni devet mesecev, mogoče eno leto.”

Vsled vseh več kot tehtnih argumentov, na podlagi številnih znanstvenih študij in dejanskih podatkov glede ponovno okuženih prebolevnikov, v tem in predhodnem dopisu, ki smo ga naslovili na vas, vas ponovno pozivamo k podaljšanju statusa prebolevnika SARS-CoV-2 na obdobje trajanja najmanj 12 mesecev, kar je že večkrat javno predlagala tudi stroka.

V upanju na vaš hiter odziv vas lepo pozdravljamo,

Civilna iniciativa za strokovno obravnavo prebolelih po okužbi s SARS-CoV-2


[6] https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/prosilec-nacionalni-in%C5%A1titut-za-javno-zdravje

[7] https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/participacija-za-hospitalizacijo-necepljenega-bi-bila-pravicna-resitev/603401

22. 11. 2021

Pišemo vam v imenu skupine potrjenih prebolevnikov okužbe s SARS Cov-2, ki vestno spremljamo trenutno dogajanje v zvezi z vsemi novimi dognanji na trenutno aktualnem področju dogajanja v zvezi s Covid epidemijo.


Prebolevniki smo se znašli v inferiornem položaju v primerjavi s polno cepljenimi, kljub mnogim znanstvenim študijam, predvsem pa konkretnim podatkom z domačega terena, ki kažejo, da dejansko imamo trajnejšo, predvsem pa bolj učinkovito (večplastno) imunost kot polno cepljeni. Po nam zadnjih dostopnih podatkih prav vaše ustanove, je bilo v Sloveniji do 23.10.2021 domnevno 1.299 dvakrat okuženih, od teh 46 zanesljivo potrjenih in to iz skupine več kot 300.000 uradno zaznanih prebolevnikov, torej v zanemarljivo majhnem deležu, medtem ko dejanskega števila prebolevnikov ne poznamo. Po izjavi dr. Bojane Beović z dne 28.1.2021 pa bi naj bilo virusom že do takrat okuženih po ocenah kar med 500.000 in 600.000 ljudi1, kar pomeni, da bi bila trenutna ocena glede do sedaj okuženih še izdatno višja. Pojasnila je še, da so preboleli imuni.
Posredujemo vam tudi izredno bogat zbir študij na temo naravne imunosti oziroma imunosti proti Covid na splošno, število teh pa se tudi zelo hitro povečuje:


https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
Iz vsega navedenega izhaja, da prebolevniki za družbo predstavljamo minimalno tveganje v smislu širjenja okužb s SARS-CoV-2, ter ne obremenjujemo zdravstvenega sistema v smislu polnjenja bolniških postelj na intezivni negi pri vnovični okužbi s SARS Cov-2, kar velja tudi za pretečeno obdobje 12 mesecev po prvotni okužbi, medtem ko na naše začudenje podatka o hospitaliziranih prebolevnikih sploh ni na voljo. Lahko zato domnevamo, da izostanek tega podatka pomeni, da je število teh tako zanemarljivo malo? Še ameriški CDC na zahtevo medijev po informaciji, če in v kolikšni meri zaznani in ponovno okuženi prebolevniki prenašajo virus, tega podatka ni podal, ker ga nimajo. Tudi glede na to dejstvo, da tako pomembna organizacija ne namenja posebne pozornosti temu vprašanju pomeni zgolj dodatno potrditev, da imajo prebolevniki minoren vpliv na širjenje virusa, če sploh. Kot je povedal dr. Trampuž v oddaji 24ur2, je sedaj PREVERJENO dejstvo s terena, da prebolevniki vsaj do obdobja 12 mesecev ob vnovični okužbi ne zbolevajo huje, oziroma ne tako hudo, da bi potrebovali hospitalizacijo, pa še to so redki primeri zelo specifičnih posameznikov te skupine ljudi (imunokompromirani, starejši). Podobno je 21.9.2021 za RTV SLO pojasnil tudi infektolog dr. Tomažič z UKC Ljubljana, in sicer da: »… v UKC-ju Ljubljana drugič oboleli za covidom-19 zdravljenja v bolnišnici doslej še niso potrebovali.«3. Kljub sedaj že dvakratnemu pozivu svetovalne vladne skupine po podaljšanju statusa iz 6 na 8 oz. 9 mesecev, se v tej smeri ni nič premaknilo. Po mnenju dr. Bojane Beović zaradi neusklajenosti tega razpona trajanja statusa z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-194 oziroma po njenem zadnjem odgovoru sodeč zaradi (citiram osebni odgovor na elektronsko pismo dr. Beovićeve): “… ker bi morali imeti v tem primeru dve potrdili, eno za čez mejo v večino držav in eno za doma in s tem se NIJZ ne želi ukvarjati.”

Slednji argument, v kolikor je resničen, se nam zdi rahlo neresen, vsekakor pa neodgovoren do nas državljanov. 12-mesečno obdobje je namreč uvedeno že nekaj časa za prebolevnike pri naših dveh sosednjih državah, prav tako članicah EU (Italija, Hrvaška), trenutno je v postopku sprejemanja tudi na Nizozemskem in velja le za izkazovanje veljavnega pogoja prebolevnosti, in sicer znotraj države, ne pa na primer kot veljavno dokazilo pri prehodu meje. Tudi v redu. Nekje je treba začeti. Razumemo, da ste že od pričetka epidemije več kot polno obremenjeni in nemalokrat na nakovalu tako politike, medijev, kot tudi nas državljanov, zato predlagamo naslednjo, po našem prepričanju zelo enostavno rešitev: javno podajte svoje MNENJE in zapišite URADNO PRIPOROČILO tako na svoji spletni strani, kot tudi okrožnico šolam in drugim javnim ustanovam, predvsem pa organom nadzora (čeprav ti ne spadajo pod vašo pristojnost), naj osebe (v trenutni situaciji so to tudi osebe brez javnih pooblastil in strokovne izobrazbe za opravljanje dela v funkciji nadzora), ki preverjajo PCT pogoj na EU digitalnem potrdilu za prebolevnike upoštevajo DATUM PRETEČENEGA ENEGA LETA od pričetka veljavnosti potrdila. Enostavno, izvedljivo in že dejansko v uporabi – na pošti je v teh dneh tam zaposlena oseba dejansko pogledala DATUM veljavnosti potrdila in ni preverjala QR kode. Zavedamo se, da vse osebe, ki so po odloku dolžne preverjati PCT pogoj, nimajo spletne aplikacije oz. orodja za skeniranje QR kode, zato že tako ali tako velja le DATUM VELJAVNOSTI, ki je zabeležen na dokumentu. Gre le za tehnično izvedbo kontrole izpolnjevanja pogoja, časovno pa za izvajalca kontrole ne bo nič bolj zamuden od preverjanja QR kode.

Upoštevanje Uredbe EU, ki je vsebinsko namenjena zgolj ureditvi pogojev za prehajanje mej med državami članicami EU, pravno-formalno za namene notranje ureditve pogojev ni zavezujoča za Slovenijo. Navajati administrativne ovire (v zvezi s tehnično izvedbo podaljšanja trajanja domnevne imunosti), ki to dejansko sploh niso, kot smo predstavili zgoraj, je z moralnega in pravnega vidika zelo slab izgovor, še zlasti, ker ta odločitev velja le znotraj naše države, območja vaših pristojnosti za javno zdravje in se ne dotika ureditve izven meja naše države. Po vsebini gre torej za poseg v ureditev pogojev, ki praktično ne bi pomenila nobene spremembe v izvajanju trenutno veljavnih kontrol izpolnjevanja pogojev PCT.

Dodamo naj še to, da v znanstveni sferi obstajajo tudi pomisleki o prekratkem obdobju trajanja med preboletjem in polnim cepljenjem potrjenih prebolevnikov – v praksi to pomeni, da se s trenutno veljavno odločitvijo sili preverjeno imune osebe v POLNO (2 odmerka) cepljenje po preteku šestih mesecev, kar zna rezultirati v hudih, predvsem pa NEPOTREBNIH neželenih učinkih na 2. odmerek cepiva, ker morajo npr. v sedmem mesecu biti uradno zopet polno cepljeni. Nejasnost ali bolje neskladje priporočila o poživitvenem odmerku in hkratnem izpolnjevanju pogoja PCT za prebolevnike je namreč zapisana tudi v vašem (NIJZ) priporočilu5 pod točko “5. Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19”. Citiramo: “Strokovno stališče je, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 9 mesecih dokazano prebolele COVID 19 (izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju. Če je minilo več kot 9 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje. Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT zaenkrat omogoča izdajo ustreznega digitalnega covid potrdila (DCP) le prebolevnikom, ki so bili z enim odmerkom cepljeni največ do 180 dni od pozitivnega PCR testa; če je minilo več kot 180 dni, morajo za pridobitev DCP prejeti dva odmerka cepiva z dvo-odmerno shemo.”

Glede na dejstvo, da smo na nivoju celične imunosti in njene učinkovitosti sedaj praktično vsi (tudi asimptomatski) prebolevniki dokazano v praksi imuni VSAJ 12 mesecev, je neodgovorno siliti po šestih mesecih zdravega, neogroženega prebolevnika v 2-kratni (polni) odmerek cepiva. Strokovni absurd. Cepljenje prebolevnikov naj bo le strokovno PRIPOROČILO pred rokom 12 mesecev za vse, ki bi lahko spadali v ogrožene skupine ljudi s slabšim imunskim odzivom, po seveda ob predhodnem posvetovanju z osebnim zdravnikom.

Med drugim naj poudarimo tudi diskriminacijo v primerjavi s polno cepljenimi osebami, saj pri določenem deležu polno cepljenih oseb te nimajo DOKAZANO učinkovite imunosti niti en mesec, kaj šele več kot 6 mesecev, saj pri določenem deležu ljudi cepivo sploh ne učinkuje. Pri prebolevniku te dileme NI – virusa se ne rešiš drugače, kot da ustvariš ustrezen imunski odziv (razen tistih redkih oseb, ki so jih zdravili s plazmo prebolevnikov). Temu dejstvu navkljub in še dodatno dejstvu, da je učinkovitost cepiv na splošni populaciji v relativno kratkem času od cepljenja pa do danes drastično upadla, so še vedno polno cepljeni pred šestimi meseci favorizirani v celotni zgodbi trajanja statusa, torej tudi po sedmih, osmih mesecih in več.

Dodatno pa želimo izpostaviti, da z upoštevanjem zgolj 6-mesečnega domnevnega trajanja imunosti po prebolenju Covida in ne vsaj 12-mesečnega, v karanteno napotujete številne, za katere ni prave potrebe, s tem pa pogosto prihaja tudi do izpada državljanov z delovnega mesta, oziroma iz vseh ostalih okolij, kjer so aktivni, s tem pa nastajajo raznorazni neposredni ali posredni neupravičeni in nepotrebni stroški, ob siceršnjem omejevanju z Ustavo RS zagotovljenih pravic.

Razumemo, da pravno gledano o tem odloča Ministrstvo za zdravje, kljub temu pa vaša institucija NI oziroma vsaj ne bi smela biti politične narave, ampak je vaša prva naloga skrb za zdravje in odgovornost do državljanov. Za vami glede te dotične odločitve stoji tudi URADNA stroka s svetovalno skupino za cepljenje na čelu, kot tudi stroka izven meja naše države. Tako imate vso STROKOVNO podporo in tudi LEGITIMNO in LEGALNO dolžnost, da javno izrazite svoje mnenje. V kolikor vam uspe prepričati tudi ministrstvo, je to vaš dodatni uspeh, za kar vam bomo državljani hvaležni in si boste tako tudi lahko povrnili zaupanje v vaše delo v očeh državljanov. Predvsem pa bo prilagojena nova ureditev situaciji primerno usklajena tudi z URADNIMI znanstvenimi dognanji in NEDVOUMNIMI dejstvi na podlagi dejanskega stanja. Glede na trenutno dogajanje v državi, nas je vsak dan več, ki iščemo to potrditev v javnih ustanovah, sploh tistih, ki se neposredno dotikajo naših odločitev glede našega zdravja.

Najbolj pomembno pa je, da bodo ljudje, ki so potrjeno preboleli, lahko sprejemali najboljše možne odločitve za svoje zdravje, ki bodo temeljile na uradnih strokovnih dognanjih in dejstvih, ne pa administrativnih ovirah evropskih agencij ter političnih interesih ozadja pri nas in v tujini. Vi, kot javna STROKOVNA inštitucija, morate slediti STROKI, kot sami vestno ponavljate ter javno podati svoje mnenje oziroma priporočila. TO mora biti vaš PRVI in verjetno tudi edini interes, ki ga nosite že v samem imenu – javno zdravje. Vaša dolžnost pa je sprejemanje odločitev in priporočil na podlagi strokovnosti!

V upanju na takojšnje pozitivno razreševanje opisane problematike vas lepo pozdravljamo,
Civilna iniciativa za strokovno obravnavo prebolelih po okužbi s SARS-CoV-2

1 https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/bojana-beovic-po-ocenah-je-pri-nas-covid-19-prebolelo-do-600-000-ljudi/550479

2 https://www.24ur.com/novice/korona/nemski-virologi-zascita-po-prebolelem-covidu-traja-leto-dni.html


3 https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/infektolog-tomazic-cepivo-bolje-sciti-pred-okuzbo-prebolelost-pa-pred-hudim-potekom-bolezni/594692


4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32021R0953

5 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf